เกี่ยวกับเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีซีเอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดขึ้นเพื่อบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ จากคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในงานบริหารด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยคณะบุคคลนี้มีแนวความคิด ปรัชญา ความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนา ให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ด้วยการบริการที่หลากหลายครบวงจร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอนึ่ง บริษัทฯ ของเราเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งล้วนแต่ผ่านการเป็นมืออาชีพในงานรักษาความปลอดภัยเป็น เวลากว่า 10 ปี โดยเล็งเห็นงานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบัน ที่นับวันจะมีปัญหาทั้งในด้านรักษาความปลอดภัยและภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ในส่วนของธุรกิจเอกชนที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ เกิดการแข่งขันกันมาก ในปัจจุบัน


TCS SECURITY GUARD SERVICE
19/19 หมู่ 1   ต.อ้อมเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สอบถามข้อมูลโทร : 083-222-5632 , 080-8078797
โทร/แฟกซ์  02-1012879   E-mail : tcs_guard@hotmail.com
เว็บสำเร็จรูป
×